19 november 2015

CLP Pompenboek

Er zijn veel talenten nodig in de techniek en tevens zien we dat er in het hedendaagse onderwijs steeds minder aandacht is voor (pomp)techniek. Eén
van de oorzaken hiervan is het gebrek aan enerzijds goed lesmateriaal en anderzijds lesmateriaal dat de jongeren van tegenwoordig aanspreekt.

Cover CLP Pompenboek

De Contactgroep Leveranciers Pompen (CLP), een vereniging van pompleveranciers, heeft dit signaal opgepakt en heeft, in samenwerking met de MBO-raad, het studieboek “I like pompen” uitgebracht.

Het boek beschrijft enerzijds de werking van de verschillende pompen, maar er wordt vooral veel aandacht besteed aan toepassingen uit het dagelijkse leven waarin te zien is hoe vaak wij met pompen te maken hebben.

Ook beschrijft een aantal mensen hoe leuk het werken in de pompwereld is en hoe zij hierin terecht zijn gekomen. Voor ons als pompleveranciers is het voor onze toekomst belangrijk dat jongeren kiezen voor het pompenvak. Daarom stellen 19 pompleveranciers dit boek gratis ter beschikking aan studenten en docenten.

CLP I Like Pompen bestelformulier (PDF)