30 mei 2022

Vakgroep HPG

Dit zijn wij!

De Holland Pomp Groep (HPG) verenigt sinds 1949 de Nederlandse pompfabrikanten. Sinds 2001 staat het lidmaatschap ook open voor Nederlandse verkoop- en serviceorganisaties van buitenlandse pompfabrikanten. De buitenlandse moederorganisaties moeten dan wel via hun nationale branchevereniging zijn aangesloten bij EuroPump (de Europese koepelorganisatie).

Sinds 1 januari 2022 is de HPG onderdeel van de vereniging CLP. De activiteiten van de HPG worden in een speciale vakgroep binnen de CLP voortgezet. Vakgroepleden zijn aan het logo van de HPG te herkennen.

Redenen om lid van de vakgroep HPG te worden:

De vakgroep HPG heeft vanuit Nederland het exclusieve lidmaatschap voor EuroPump (Europese koepelorganisatie). Dit levert – naast invloed in de Brusselse wet- en regelgeving – veel internationale marktdata en contacten op

Invloed:
Via actieve deelname van de leden aan allerlei (internationale) commissies geeft de vakgroep HPG sturing aan wet- en regelgeving over relevante beleidsthema’s.
Dit bevordert business development en kennisdeling.

Verbinden:
Concrete thema’s en projecten:

  • Lobby Drinkwater Regeling Materialen en Chemicaliën
  • Ecodesign
  • Green Deal Efficiënte Elektrische Aandrijfsystemen
  • Environmental footprint