Pompindustrie schrijft zelf lesboek voor techniekonderwijs

Woensdag 5 juni presenteerde de Contactgroep Leveranciers Pompen (CLP) het nieuwe lesboek voor MBO-studenten, getiteld ‘I like Pompen’. Paul de Krom van het Techniekpact nam het eerste exemplaar in ontvangst. “Zo moet het, het bedrijfsleven neemt zelf het initiatief. Het boek sluit aan bij de taal van de jongeren en laat een mooi beeld zien van werken in de techniek. Fantastisch gedaan.”, aldus De Krom.

Voorzitter Dolf van Eendenburg van de CLP licht de totstandkoming van het boek toe: “Er zijn talenten nodig in de techniek, onze klanten hebben medewerkers nodig. We zien dat in het onderwijs, zowel op MBO- als op HBO-niveau, er steeds minder aandacht is voor pomptechniek. Docenten zeiden: ‘Help ons, we doen al twintig jaar hetzelfde’. Door een gebrek aan goed lesmateriaal, of een boek dat de tone of voice heeft om jongeren te interesseren. Zij gebruiken andere woorden en begrippen dan oudere generaties. Met steun van de MBO-raad is het ons gelukt om een boek te maken dat goed bij de belevingswereld van jongeren aansluit.”

“De 3000 boeken stellen we kosteloos beschikbaar aan de techniekstudenten. Zo kunnen ze leuke dingen leren, werken met leuke leermiddelen. Zo willen we in ieder geval 3000 jongeren voor het techniekonderwijs behouden! Uiteindelijk hopen we zo ons steentje bij te dragen, zodat er minstens net zo veel enthousiaste medewerkers worden afgeleverd aan de arbeidsmarkt.”

“Begin 2013 kwam de werkgroep die het boek heeft samengesteld voor het eerst bij elkaar. En nu, zes maanden later, is het af. Een topprestatie.”, zegt Van Eendenburg.

Paul de Krom nam het eerste exemplaar van het boek ‘I like Pompen’ in ontvangst. Hij is de aanjager van het Techniekpact. Daarin hebben onderwijsinstellingen, bedrijfsleven en de overheid afspraken gemaakt om meer jongeren op te leiden voor de technieksector en meer vakkrachten te laten werken en te behouden in de techniek. Het lesboek maakt hem enthousiast: “Het boek laat een goed beeld zien van wat er allemaal gebeurt in de techniek. En hoe leuk dat is.”