Vier miljoen euro voor innovatieve watertechnologie

De nieuwste tender van het Innovatieprogramma Watertechnologie (InnoWATOR) is open. Er is een budget van vier miljoen euro beschikbaar. Tot 28 mei kunnen voorstellen worden ingediend bij Agentschap NL.De InnoWATOR-subsidieregeling is gericht op het verkorten van de ‘time-to-market’ van innovatieve producten en diensten. Er worden activiteiten ondersteund die gericht zijn op het ontwikkelen van innovatieve kennis die op labschaal bewezen is naar marktrijpe producten. Naast deze regeling voor nationale projecten is er ook een InnoWATOR-subsidieregeling voor internationale projecten. Hiervoor is twee miljoen beschikbaar. InnoWATOR richt zich op technologieontwikkeling en exportbevordering op het gebied van drink- en industriewatervoorziening en afvalwaterzuivering. www.agentschapnl.nl/watertechnologie