Extra controles in industrie

Europa wil tussen 2007 en 2012 het aantal arbeidsongevallen met een kwart verminderen. Ook Nederland gaat daaraan een bijdrage leveren. Dit blijkt uit het jaarplan van de Arbeidsinspectie. De Arbeidsinspectie controleert in het kader daarvan dit jaar bedrijven in de industrie extra intensief op de veiligheid van de medewerkers. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar de veiligheid van de aanwezige installaties en machines (volgens NEN 3140 en de Machinerichtlijn-normen), maar ook naar explosieveiligheid volgens de Atex-richtlijnen en de bijbehorende normen.

Dit betekent voor machinebouwers en industriële installateurs dat zij niet alleen hun eigen veiligheidszaken goed op orde moeten hebben. Vooral ook de machines en installaties die zij leveren aan hun opdrachtgevers dienen aan alle van toepassing zijnde nationale en Europese eisen en normen te voldoen. Want vooral dáár zullen ze extra worden gecontroleerd. www.arbeidsinspectie.nl